Inlägg av tranehalsan

Covid19-testning

Angående fortsatt Covid19-testning: ring för tidsbokning. För vem? Om du haft symtom minst ett dygn såsom feber, torrhosta, trötthet, andfåddhet, muskelvärk, halsont, diarré mm och har behov av att testa dig. Det kan t.ex. möjliggöra tidigare återgång i arbete och minska smittspridning. Besvären skall vara av mildare karaktär och inte kräva vård. Vid positivt svar […]

Coronavirus!

Om du varit i kända Coronadrabbade områden eller misstänker att du utsatts för smitta på annat sätt och börjat få symtom så som feber, hosta etc är det mycket viktigt att vi inom vården får den informationen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder!TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT ATT MINSKA SMITTSPRIDNING!