Inlägg av tranehalsan

Covid19-testning- PCR och antikroppstest.

Under julhelgerna: Om man har behov av PCR-tester under helgdagarna får ni kontakta Knallelandsmottagningen i Borås. Provtagning bokas direkt via 1177 på Borås jourcentrals hemsida. Provtagningen där är öppen 25-26/12 och 1-2/1. I övrigt hänvisas ni hit till Tranehälsan som vanligt se nedan: Provtagning för dig som har en pågående infektion – ring oss för […]

Coronavirus!

Om du varit i kända Coronadrabbade områden eller misstänker att du utsatts för smitta på annat sätt och börjat få symtom så som feber, hosta etc är det mycket viktigt att vi inom vården får den informationen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder!TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT ATT MINSKA SMITTSPRIDNING!