Inlägg av tranehalsan

Vaccination och testning ( uppdaterat 20210419 ).

Vaccination och Covid19-PCRtest. Pågående vaccination Fas 2 Fas två pågår. Förhoppningsvis kommer vaccinationstakten att öka framöver. Vi tar kontakt med nya grupper vartefter vi får tillgång till vaccin. Läs regelbundet här på vår hemsida eller Läs mer på 1177.se där kommer det även uppdateras när det finns mer information om fortsättningen och vilka som ingår […]

Coronavirus!

Om du varit i kända Coronadrabbade områden eller misstänker att du utsatts för smitta på annat sätt och börjat få symtom så som feber, hosta etc är det mycket viktigt att vi inom vården får den informationen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder!TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT ATT MINSKA SMITTSPRIDNING!