Covid19-testning

Angående fortsatt Covid19-testning: ring för tidsbokning.
För vem? Om du haft symtom minst ett dygn såsom feber, torrhosta, trötthet, andfåddhet, muskelvärk, halsont, diarré mm och har behov av att testa dig. Det kan t.ex. möjliggöra tidigare återgång i arbete och minska smittspridning. Besvären skall vara av mildare karaktär och inte kräva vård.

Vid positivt svar på covid19 finns viktig information hos smittskyddsläkarna: https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/app/uploads/2020/05/covid-19-patient-200515.pdf