Distriktssköterskemottagning

För att boka tid till distriktssköterska kontaktar du oss via telefon 0325-134 00 alternativt via webbtidbokningen.

På Distriktssköterskemottagningen utför vi blodtryckskontroller, injektioner, inkontinensrådgivning, såromläggningar, suturtagning, hjälp till rökavvänjning, kostrådgivning, hjälpmedelsförskrivning.