Kvalitet

Godkänd vårdgivare

Vi är godkända av VG Primärvård och uppfyller därmed Västra Götalandsregionens krav och villkor.

Kvalitetsregister

Vi är anslutna till Nationellt Diabetesregister.

Självdeklaration

Tranehälsan kommer delge företagsfakta för att bidra till transparens och öppenhet. Vi är ett nystartat företag men kommer framöver visa bokslut avseende bland annat omsättning och årligt resultat på hemsidan.