Om oss

Tranehälsan

En nystartad Vårdcentral i privat regi med 11 medarbetare med god lokalkännedom. Vi ingår i Vårdvalet och har samma taxa och patientavgifter som övriga Vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen.

Vårt mål är att bedriva en trygg och förtroendefull primärvård med hög tillgänglighet och kontinuitet för både akuta och planerade besök.

Personal

Personalen består av 11 medarbetare. Chef är Ulrik Edvinsson som även är specialist inom Allmänmedicin samt Företagshälsovård. Terése Georgsson är specialist inom Allmänmedicin, vilket även Per Kullberg är. Vi har tillgång till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, BHV-sköterska, hjärt-kärlsköterska. Carina Tönnberg är psykoterapeut med olika korttidspsykoterapeutiska utbildningar, bland annat Interpersonell Psykoterapi. Personalen består även av vårdadministratör samt undersköterska.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna Almega.