Om oss

Tranehälsan

En välfungerande Vårdcentral i privat regi med 12 medarbetare med god lokalkännedom. Vi ingår i Vårdvalet och har samma taxa och patientavgifter som övriga Vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen.

Vårt mål är att bedriva en trygg och förtroendefull primärvård med hög tillgänglighet och kontinuitet för både akuta och planerade besök.

Personal

Personalen består av 12 medarbetare. Chef är Ulrik Edvinsson som även är specialist inom Allmänmedicin samt Företagshälsovård. Terése Georgsson är specialist inom Allmänmedicin, vilket även Per Kullberg är. Vi har tillgång till distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, BHV-sköterska, hjärt-kärlsköterska. Carina Tönnberg är psykoterapeut med olika korttidspsykoterapeutiska utbildningar, bland annat Interpersonell Psykoterapi. Personalen består även av vårdadministratör samt undersköterskor.

Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna Almega.

Agneta Grandén

Agneta Grandén

Distriktssköterska
Anneli Karlsson

Anneli Karlsson

Undersköterska
Bodil Trygg

Bodil Trygg

Distriktssköterska
Carina Tönnberg

Carina Tönnberg

Psykoterapeut
Catrin Westberg

Catrin Westberg

Sjuksköterska
Lena Byäng

Lena Byäng

Distriktssköterska
Linda Svensson

Linda Svensson

Sjuksköterska
Nina Danielsson

Nina Danielsson

Vårdadministratör
Terese Georgsson

Terese Georgsson

Distriktsläkare
Ulrik Edvinsson

Ulrik Edvinsson

Distriktsläkare