Psykoterapimottagning

Vi har tidsbeställd mottagning till vår psykoterapeut Carina Tönnberg som har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Du kan via läkare eller vår rådgivning via telefon 0325-13400 komma i kontakt med vår psykoterapeut, där du får möjlighet att berätta om ditt illabefinnande och/eller svårigheter.

Fokus är korttidspsykoterapier för depressiva tillstånd, ångest/oro, sömnsvårigheter, stressrelaterad problematik, kris och sorgereaktioner med mera.