Patientavgifter

Tranehälsan tillhör Västra Götalandsregionen och patienter som är listade hos oss betalar därmed samma patientavgifter som på offentliga Vårdcentraler.

Kostnad för läkarbesök om du är listad hos oss är 100 kr.
Kostnad för hembesök är 100 kr.
Kostnad för läkarbesök om du inte är listad hos oss är 300 kr.

Kostnad för distriktssköterskebesök, sjuksköterskebesök, psykoterapeutbesök samt mellanliggande provtagning är 50 kr.

Barn/ungdomar 0-19 år har kostnadsfria besök på Tranehälsan.

Personer som fyllt 85 år har kostnadsfria läkarbesök och sjukvårdande behandling på Tranehälsan.

Receptförskrivning via telefon eller mail är kostnadsfritt.

För ytterligare information kring avgifter på Vårdcentral kan du klicka här på länken till 1177.