Tranehälsans olika mottagningar

Läkarmottagning
Laboratorium
Nutrition Table
Diabetes
Medical Mask
Astma/KOL
Healthcare
Hjärt/Kärl
BVC
Distriktssköterska
Medical Report
Psykoterapi
Syrine
Vaccination
Medicine
Medicinsk fotvård
Crutches
Rehab

Läkarmottagning

Alla läkarbesök är bokade. Vi försöker ha hög tillgänglighet för våra listade patienter och har jourtider varje dag som lättast går att boka via vår telefon 0325-13400.

Tranemo

Dalstorp

Laboratorium

Vi har tidsbokad mottagning för intern och extern provtagning.

Information

Diabetes

Erfarna diabetessköterskor har tidsbeställd mottagning för dig som har diabetes. Telefontid måndag – torsdag kl. 08.00 – 09.00 på telefon 0325-134 11. Vi utför regelbundna läkarkontroller.

Information

Astma-/KOL

Vi har tidsbeställd mottagning för dig som har astma/KOL där du erbjuds regelbundna kontroller hos läkare och astma/KOL-sköterska. Vi utför spirometrier. Du kan även få hjälp med rökavvänjning.

Information

Hjärt-kärl

Vi har tidsbeställd mottagning för dig med hjärt/kärlsjukdom där vi utför blodtryckskontroller inklusive dygnsmätning av blodtrycket samt uppföljningar av blodtrycks- och hjärtsviktsmedicinering

Information

BVC

Du kan komma i kontakt med vår Barnhälsovårdssköterska Maria Rapp via telefon 0325-134 12.

På BHV-mottagningen på Tranehälsan samt på Tranemos familjecentral tar vi emot barn i åldrarna 0-6 år. Här utför vi planerade kontroller hos BHV-läkare och BHV-sköterska samt erbjuder vaccinationer. Vi finns till för rådgivning och stöttning till föräldrar och barn. Vi erbjuder hembesök.

Om ditt barn är sjukt och du behöver nå oss snarast gör du det enklast via telefon 0325-134 00.

Information

Distriktssköterska

På Distriktssköterskemottagningen utför vi blodtryckskontroller, injektioner, inkontinensrådgivning, såromläggningar, suturtagning, hjälp till rökavvänjning, kostrådgivning, hjälpmedelsförskrivning.

Tranemo

Dalstorp

Psykoterapi

Våra psykoterapeuter erbjuder korttidspsykoterapier för depressiva tillstånd, ångest/oro, sömnsvårigheter, stressrelaterad problematik, kris och sorgereaktioner med mera. Om du är i behov av detta får du kontakt med en terapeut genom vår telefonrådgivning eller genom våra läkare.

Information

Vaccination

På vår Vaccinationsmottagning kan du bli vaccinerad mot Covid-19, influensa, pneumokocker, TBE, bältros mm. Vi erbjuder rådgivning och vaccination inför utlandsresor. För att du ska få så bra skydd som möjligt är det viktigt att du kontaktar oss i god tid inför din planerade resa då vissa vaccinationer behöver ges veckor/månader före avresan.Boka tid via vår telefon 0325-13400.

Information

Medicinsk fotvård

Om du har medicinska fotproblem kan du kontakta oss via telefon 0325-13400 för att få en bedömning av dina fötter. Vi har avtal med flera fotvårdsterapeuter dit vi skickar remiss enligt regionens regelverk.

Information

Rehab

Vi samarbetar med närliggande rehabmottagningar där det arbetar arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kontakta oss via telefon 0325-13400 så kan vi hjälpa dig vidare alternativt kontakta rehabmottagningen direkt.

Information