Patientavgifter - Tranehälsan

Tranehälsan tillhör Västra Götalandsregionen och patienter som är listade hos oss betalar därmed samma patientavgifter som på offentliga Vårdcentraler. Läs gärna mer på 1177

Kostnad för läkarbesök

Besök på vårdcentral.

Hembesök

Vid hembesök tillkommer ett hembesökstillägg

Sjukvårdande behandling

Kostnad för distriktssköterskebesök, sjuksköterskebesök, psykoterapeutbesök samt mellanliggande provtagning

Ungdomsmottagning

Besök hos kurator.

Besök hos läkare för patienter fyllda 20 år.

Besök för sjukvårdande behandling för patienter fyllda 20 år.

Barn och ungdomar samt personer fyllda 85 år.

Barn/ungdomar 0-19 år har kostnadsfria besök på Tranehälsan.
Personer som fyllt 85 år har kostnadsfria läkarbesök och sjukvårdande behandling på Tranehälsan.