Öppettider

Tranehälsan tillhör Västra Götalandsregionen och patienter som är listade hos oss betalar därmed samma patientavgifter som på offentliga Vårdcentraler.

Tranehälsan

Laboratoriet har öppet

När Tranehälsan har stängt hänvisar vi till:

Borås Jourcentral

Vid allvarliga, akuta tillstånd: Ring 112 eller uppsök närmaste sjukhus akutmottagning.