Administrativ kommunikation med Tranehälsan

Här finns våra kontaktuppgifter. Om det gäller patientärenden hänvisas man till telefon eller vår nya app – Tranehälsan Digital.  Man kan också använda mina vårdkontakter/1177.