Tranehälsan- vår historia

Tranehälsan startade sin verksamhet 2017 med mottagningen i Tranemo och har successivt utökat sin verksamhet sedan dess. Våren 2022 öppnade vi även i Dalstorp.

Vi ingår i Vårdvalet

En välfungerande Vårdcentral i privat regi med ca 20 medarbetare med god lokalkännedom. Vi ingår i Vårdvalet och har samma taxa och patientavgifter som övriga Vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen.

Vårt mål är att bedriva en trygg och förtroendefull primärvård med hög tillgänglighet och kontinuitet för både akuta och planerade besök.

Vi är godkända av VG Primärvård och uppfyller därmed Västra Götalandsregionens krav och villkor. Vi är anslutna till Nationellt Diabetesregister.


Fast Läkare

Det är viktigt med kontinuitet. Vi erbjuder alla våra listade patienter en fast läkarkontakt. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring detta exempelvis vem som är Din fasta läkarkontakt.

Personalen

Personalen består av ca 20 medarbetare. Vi har tillgång till distriktsläkare, distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, BHV-sköterska, hjärt-kärlsköterska, psykoterapeuter och psykolog. Personalen består även av vårdadministratör samt undersköterskor.
agneta

Agneta Grandén

Distriktssköterska

Anneli

Anneli Karlsson

Undersköterska

catrin

Catrin Westberg

Sjuksköterska

lena

Lena Byäng

Distriktssköterska

linda

Linda Svensson

Sjuksköterska

nina

Nina Danielsson

Vårdadministratör

terese

Terese Georgsson

Distriktsläkare

ulrik

Ulrik Edvinsson

Distriktsläkare

anders

Anders Johansson

Läkare

frida

Frida Fagerdahl

Distriktsläkare

raluca

Raluca Barbos

ST-läkare

camilla

Camilla Svensson

Sjuksköterska

jessica

Jessica Hedlund

Undersköterska

ellika

Ellika Ericsson

Psykoterapeut

christina

Christina Lindblom

Receptionist

liselott

Liselott Bengtsson

Lokalvård mm